دسته بندی ها
بزن بریم

قطار

لغات انگلیسی قطار

1

aisle

aisle

راهرو

baggage car

baggage car

واگن حمل بار (قطار)

berth

berth

تختخواب (در قطار، کشتی و کاروان) (جای خواب)

boat train

boat train

قطار بندرگاه
2

boxcar

boxcar

واگن حمل بار (قطار) (واگن باری سرپوشیده دارای درب کشویی)

buffer

buffer

سپر (قطار) (حائل، ضربه‌گیر)

buffet car

buffet car

واگن بوفه (قطار)

bullet train

bullet train

قطار تندرو قطار سریع‌السیر
3

bunk

bunk

تختخواب تاشو (قطار یا کشتی)

cab

cab

اتاقک راننده (کامیون، اتوبوس و قطار)

car

car

واگن (قطار)

carriage

carriage

واگن (قطار مسافربری)
4

club car

club car

واگن استراحت (قطار) (واگن غذاخوری، بوفه)

coach

coach

واگن (قطار)

coachwork

coachwork

بدنه فلزی (قطار، اتومبیل و ...)

compartment

compartment

کوپه (قطار)
5

container

container

جعبه فلزی یا چوبی بزرگ (مخصوص حمل بار) (کانتینر)

corridor

corridor

راهرو (دالان)

couchette

couchette

تختخواب تاشو (قطار)

coupling

coupling

متصل‌کننده (اتصال‌گر، کوپلینگ)
6

dining car

dining car

واگن غذاخوری

emergency brake

emergency brake

ترمز دستی اضطراری (قطار)

engine

engine

موتور

engine driver

engine driver

لوکوموتیوران
7

express

express

قطار سریع‌السیر

first class

first class

(صندلی) درجه یک (هواپیما، قطار و ...)

first-class

first-class

درجه یک (هواپیما و ...)

flatcar

flatcar

واگن تخت (مخصوص باربری) (واگن روباز)
8

freight

freight

بار (محموله)

freight car

freight car

واگن باربری (قطار) (واگن مخصوص بار)

freight train

freight train

قطار باربری

funnel

funnel

دودکش فلزی (قطار و ...)
9

guard’s van

guard’s van

واگن پلیس قطار (واگن افسر قطار)

local

local

قطار محلی (اتوبوس محلی)

locomotive

locomotive

لوکوموتیو

luggage rack

luggage rack

جای بار (بالای صندلی قطار و ...) (جای چمدان)
10

luggage van

luggage van

واگن بار (قطار مسافربری)

metro

metro

مترو

monorail

monorail

مونوریل (راه‌آهن تک‌ریلی)

observation car

observation car

واگن دارای پنجره‌های بزرگ (قطار) (واگن تماشا)
11

piston

piston

پیستون (موتور)

Pullman

Pullman

واگن درجه یک (کوپه درجه یک)

rolling stock

rolling stock

وسایل حمل‌ونقل ریلی (لوکوموتیو و ...) (ماشین ریلی)

seat

seat

جا (ی نشستن) (صندلی)
12

second class

second class

(قطار و ...) درجه دو

sleeper

sleeper

تیرچه چوبی یا سیمانی زیر خط آهن (تراورس)

sleeping car

sleeping car

واگن تختخواب‌دار (قطار) (کوپه تختخواب‌دار)

stopping train

stopping train

قطار توقف‌دار (قطار غیر مستقیم)
13

subway

subway

مترو (قطار زیرزمینی)

third class

third class

(قطار، هواپیما و ...) درجه سه

through

through

بدون توقف (یکسره)

train

train

قطار
14

trainman

trainman

کارگر قطار

trainspotter

trainspotter

شیفته تماشای قطار (ثبت‌کننده شماره قطارها (به عنوان سرگرمی))

truck

truck

واگن باربری (واگن باری روباز)

tube

tube

مترو
15

uncouple

uncouple

جدا کردن (دو چیز متصل) (باز کردن)

van

van

واگن (مخصوص باربری)

vestibule

vestibule

راهرو (دالان (میان دو واگن)، سالن ورودی)

viaduct

viaduct

پل راه‌آهن (پل دره)‎گذر
16

wagon

wagon

واگن (باربری)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.