دسته بندی ها
بزن بریم

افراد در سفر دریایی

لغات انگلیسی افراد در سفر دریایی

1

admiral

admiral

دریاسالار (نیروی دریایی) (فرمانده)

automatic pilot

automatic pilot

خلبان خودکار

bosun

bosun

افسر کشتی (مسئول تجهیزات و خدمه کشتی)

buccaneer

buccaneer

دزد دریایی
2

cabin boy

cabin boy

پسرک مستخدم (کشتی) (پادو کشتی)

canoeist

canoeist

قایق‌سوار

captain

captain

کاپیتان (کشتی یا هواپیما)

coastguard

coastguard

گشت ساحلی (گارد ساحلی)
3

crew

crew

خدمه (تیم)

deckhand

deckhand

کارگر ساده (کشتی)

engineer

engineer

مهندس

ensign

ensign

ناوبان
4

first mate

first mate

زیردست ناخدا (در کشتی‌های تجاری) (ناخدایار)

fisherman

fisherman

ماهیگیر

hand

hand

ملوان

helmsman

helmsman

سکاندار (کشتی یا قایق)
5

landlubber

landlubber

آدم بی‌تجربه در دریانوردی یا دریا (آدم دریاندیده)

mariner

mariner

ملوان

mate

mate

زیردست ناخدا

navigator

navigator

راهیاب (ناوبر)
6

navy

navy

نیروی دریایی

oarsman

oarsman

پاروزن (مرد)

oarswoman

oarswoman

پاروزن (زن)

passenger

passenger

مسافر
7

pilot

pilot

ناوبر (کشتی) (راهنما، سکاندار)

pirate

pirate

دزد دریایی

purser

purser

متصدی امور مالی (کشتی)

rating

rating

ملوان (نیروی دریایی)
8

rower

rower

پاروزن

sailor

sailor

ملوان

sea dog

sea dog

ملوان کهنه‌کار (ملوان باتجربه)

seafarer

seafarer

ملوان
9

seaman

seaman

ملوان (دریانورد، ناوی)

shipmate

shipmate

همکار (در کشتی) (همسفر)

shipowner

shipowner

کشتی‌دار (صاحب کشتی)

shipper

shipper

ترابر (موسسه ترابری)
10

skipper

skipper

ناخدا (کشتی کوچک یا قایق ماهیگیری)

steward

steward

مهماندار (هواپیما و ...)

stowaway

stowaway

مسافر قاچاقی (مسافر مخفی)

submariner

submariner

ملوان زیردریایی
11

voyager

voyager

دریانورد (کاوشگر دریایی)

whaler

whaler

شکارچی نهنگ (صیاد نهنگ)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.