دسته بندی ها
بزن بریم

سفر با قطار و اتوبوس

لغات انگلیسی سفر با قطار و اتوبوس

1

aboard

aboard

سوار (کشتی، هواپیما و ...)

alight

alight

پیاده شدن (از قطار، اتوبوس و ...)

bendy bus

bendy bus

اتوبوس دوکابین

board

board

سوار شدن (هواپیما و ...)
2

book

book

رزرو کردن

booking

booking

رزرو

bus

bus

اتوبوس

bus lane

bus lane

مسیر اتوبوس (خط اتوبوس)
3

bus pass

bus pass

کارت اتوبوس (بلیت مدت‌دار اتوبوس)

bus station

bus station

ایستگاه اتوبوس

bus stop

bus stop

ایستگاه اتوبوس

cancel

cancel

لغو کردن (باطل کردن)
4

change

change

عوض کردن (هواپیما و اتوبوس و ...) (خط عوض کردن)

commute

commute

رفت و آمد کردن (مکرر یا روزانه) ((مسیری را) طی کردن)

commute

commute

رفت و آمد (مکرر) (سفر (روزانه))

concession

concession

ارفاق (تخفیف)
5

conductor

conductor

مسئول بلیط (قطار و اتوبوس) (بلیطچی، بازرس بلیط)

connection

connection

پرواز، اتوبوس یا قطار اتصالی

day return

day return

بلیت رفت و برگشت یک‌روزه دارای تخفیف

deck

deck

کف (اتوبوس)
6

departure

departure

حرکت (از جایی) (عزیمت، عمل رفتن)

depot

depot

پایانه (قطار، اتوبوس و ...) (ایستگاه)

derail

derail

از ریل خارج شدن

detrain

detrain

از قطار خارج شدن (از قطار پیاده شدن)
7

fare

fare

کرایه (تاکسی و ...)

first class

first class

درجه یک

get

get

سوار شدن (وسایل نقلیه)

hail

hail

صدا زدن (تاکسی یا اتوبوس) (به (تاکسی یا اتوبوس) علامت دادن)
8

hop

hop

سوار شدن (وسایل نقلیه)

inspector

inspector

بازرس بلیط

jump

jump

سریع سوار (قطار و ...) شدن (معمولا به طور غیرقانونی)

non-stop

non-stop

بی‌وقفه (بدون توقف، پیوسته)
9

one-way

one-way

یک‌طرفه (یکسره)

park and ride

park and ride

پارک‌سوار

pass

pass

بلیط (کارت)

passenger

passenger

مسافر
10

ply

ply

رفت و آمد کردن (تردد کردن (در یک مسیر))

porter

porter

باربر (هتل و ...)

pre-book

pre-book

از پیش رزرو کردن (از قبل رزرو کردن)

public transport

public transport

حمل‌ونقل عمومی
11

pull away

pull away

حرکت کردن (وسایل نقلیه)

pull in

pull in

کنار زدن (اتومبیل) (به ایستگاه نزدیک شدن و توقف کردن (قطار)، وارد ایستگاه شدن)

pull out

pull out

ایستگاه را ترک کردن (قطار) (حرکت کردن)

railcard

railcard

کارت قطار دارای تخفیف
12

redcap

redcap

باربر راه‌آهن

request stop

request stop

ایستگاه درخواستی

reservation

reservation

رزرو

return ticket

return ticket

بلیط رفت و برگشت
13

route

route

راه (جاده، خط (اتوبوس و ...))

run

run

حرکت کردن (از مسیر بخصوصی رفتن)

rush hour

rush hour

ساعت شلوغی

season ticket

season ticket

بلیط فصلی (مسابقات و ...) (بلیط مدت‌دار)
14

second class

second class

(قطار و ...) درجه دو

second-class

second-class

درجه دو

service

service

سرویس (اتوبوس و ...)

shuttle

shuttle

خط (اتوبوس، قطار، هواپیما و ...) (حمل و نقل، (اتوبوس، قطار، هواپیما و ...) خطی)
15

single

single

بلیط یک‌طرفه (بلیط یکسره)

single

single

یک‌طرفه (بلیط) (یکسره)

single-decker

single-decker

اتوبوس یک طبقه

stop

stop

ایستگاه (مکان توقف)
16

take

take

رفتن (با وسایل نقلیه) (گرفتن (تاکسی)، سوار شدن)

terminal

terminal

پایانه (اتوبوس، هواپیما و ...) (ترمینال)

terminate

terminate

به ایستگاه آخر رسیدن (اتوبوس یا قطار) (به پایان مسیر رسیدن، به آخر خط رسیدن)

terminus

terminus

ایستگاه نهایی (آخر خط، پایانه)
17

third class

third class

(قطار، هواپیما و ...) درجه سه

third-class

third-class

درجه سه (قطار و ...)

through

through

بدون توقف (یکسره)

ticket

ticket

بلیت (بلیط)
18

timetable

timetable

جدول زمانی (زمان‌بندی)

train

train

قطار

transfer

transfer

بلیت انتقال

underground

underground

مترو
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.