دسته بندی ها
بزن بریم

انواع جرم

لغات انگلیسی انواع جرم

1

tax evasion

tax evasion

گریز از مالیات (فرار از پرداخت مالیات)

felony

felony

جرم (بزه)

piracy

piracy

دزدی دریایی

offense

offense

جرم (قانون شکنی، تخطی)
2

kerb-crawling

kerb-crawling

سوار کردن زنان بدکاره

perjury

perjury

شهادت دروغ (سوگند دروغ (در دادگاه))

manslaughter

manslaughter

قتل غیر عمد

carjacking

carjacking

ماشین‌دزدی (در حالی که راننده داخل آن حضور دارد)
3

larceny

larceny

دزدی (سرقت)

blackmail

blackmail

حق السکوت (تهدید، باجگیری، اخاذی)

assault and battery

assault and battery

ضرب و شتم (ضرب و جرح)

infanticide

infanticide

بچه کشی (نوزاد کشی)
4

murder

murder

قتل (عمد)

housebreaking

housebreaking

ورود غیرقانونی به منزل (به زور وارد شدن)

driving while intoxicated

driving while intoxicated

رانندگی در حالت مستی

drama

drama

هیجان (ماجرای هیجان‌انگیز و نمایشی)
5

copycat

copycat

تقلیدی

traffic

traffic

خرید و فروش کردن

burglary

burglary

دزدی (سرقت)

cybercrime

cybercrime

جرایم سایبری (جرایم مجازی)
6

break-in

break-in

ورود غیر قانونی (غیرقانونی وارد شدن، به زود وارد شدن)

grievous bodily harm

grievous bodily harm

ضرب و شتم شدید (ضرب و جرح شدید)

breaking and entering

breaking and entering

به زود وارد شدن (غیرقانونی وارد شدن)

bigamy

bigamy

دو همسری
7

matricide

matricide

مادرکشی

fratricide

fratricide

برادرکشی (خواهرکشی، خویشاوند کشی)

robbery

robbery

سرقت (دزدی)

smuggling

smuggling

قاچاق
8

trespass

trespass

بدون اجازه وارد شدن (غیرقانونی وارد شدن)

rape

rape

تجاوز جنسی

false imprisonment

false imprisonment

زندانی کردن غیرقانونی

actual bodily harm

actual bodily harm

آسیب جسمی
9

stalking

stalking

تعقیب (مزاحمت)

fraud

fraud

کلاهبرداری (تقلب)

entrapment

entrapment

به دام انداختن

assault

assault

تجاوز (حمله)
10

shoplifting

shoplifting

جنس بلند کردن از مغازه (دزدی از مغازه)

inside

inside

درونی (درون شبکه ای)

unlawful killing

unlawful killing

قتل غیرقانونی

abuse

abuse

سوءاستفاده (سوءمصرف، اهانت)
11

statutory rape

statutory rape

تجاوز به افراد زیر سن قانونی

heist

heist

بلند کردن (جنس، کالا) (دزدیدن، کش رفتن)

drink-driving

drink-driving

رانندگی در مستی (مست‌رانی، رانندگی در حالت مستی)

genocide

genocide

نسل کشی
12

arson

arson

آتش‌افروزی (ایجاد حریق عمدی)

joyriding

joyriding

سواری با اتومبیل دزدی

driving under the influence

driving under the influence

رانندگی در حالت غیرعادی

complicity

complicity

همدستی (شریک جرم بودن)
13

rustling

rustling

حیوان دزدی

mugging

mugging

زورگیری (چاقوکشی)

date rape

date rape

تجاوز (توسط دوست پسر) (سوء استفاده جنسی)

insider trading

insider trading

خرید و فروش (غیرقانونی) سهام یک شرکت توسط کارمندان
14

embezzle

embezzle

اختلاس کردن (دزدیدن، بالا کشیدن (پول))

misdemeanor

misdemeanor

بزهکاری (تخطی از قانون)

homicide

homicide

قتل عمد (آدم‌کشی)

child abuse

child abuse

کودک آزاری
15

vandalism

vandalism

تخریب آثار عمومی و باارزش (وندالیسم)

forgery

forgery

جعل

vagrancy

vagrancy

تکدی‌گری (گدایی)

abduct

abduct

آدم ربایی کردن (ربودن)
16

treason

treason

خیانت (ملی)

battery

battery

ضرب و شتم (ضرب و جرح)

indecent exposure

indecent exposure

نشان دادن آلت جنسی در ملا عام

lese-majesty

lese-majesty

توهین به پادشاه یا ملکه
17

regicide

regicide

شاه‌کشی

patricide

patricide

پدرکشی

statutory offense

statutory offense

جرایم قانونی

theft

theft

دزدی (سرقت)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *