دسته بندی ها
بزن بریم

بیکاری

لغات انگلیسی بیکاری

1

adviser

adviser

مشاور

benefits

benefits

مزایا

cutback

cutback

تعدیل نیرو (کاهش، تقلیل)

dismiss

dismiss

اخراج کردن
2

dole

dole

بیمه بیکاری (کمک هزینه دولتی (به بیکاران))

fire

fire

اخراج کردن

job center

job center

مرکز کاریابی (موسسه کاریابی)

jobless

jobless

بیکار (بدون کار)
3

lay-off

lay-off

تعدیل نیرو

lay off

lay off

اخراج کردن (تعدیل نیرو کردن)

let go

let go

اخراج کردن (عذر کسی را خواستن)

redundancy

redundancy

تعدیل نیرو
4

redundant

redundant

تعدیل‌شده (بیکارشده)

resign

resign

استعفا دادن (کناره‌گیری کردن)

resignation

resignation

استعفا

retrench

retrench

تعدیل کردن (نیرو) (اخراج کردن)
5

sack

sack

اخراج کردن

sign on

sign on

برای دریافت بیمه بیکاری درخواست دادن

unemployed

unemployed

بیکار
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *