دسته بندی ها
بزن بریم

امتحانات و مدارک دانشگاهی

لغات انگلیسی امتحانات و مدارک دانشگاهی

1

credit

credit

واحد (درسی)

humanity

humanity

علوم انسانی

honor

honor

کلاس پیشرفته (کلاس اضافی)

GMAT

GMAT

آزمون ورودی دوره ی فوق لیسانس مدیریت
2

mortar board

mortar board

کلاه فارغ التحصیلی

program

program

برنامه

postdoctoral

postdoctoral

پسادکتری (فوق دکترا)

viva voce

viva voce

امتحان شفاهی
3

dissertation

dissertation

پایان‌نامه (رساله، تز)

art

art

هنر

interdisciplinary

interdisciplinary

بین رشته ای

final

final

امتحان نهایی (امتحان پایان ترم)
4

magna cum laude

magna cum laude

با درجه عالی (با امتیاز زیاد علمی (شاگرد دوم))

cum laude

cum laude

با درجه عالی (با امتیاز زیاد علمی (شاگرد سوم))

summa cum laude

summa cum laude

با عالی ترین درجه (با بالا ترین امتیاز علمی (شاگرد اول))

major

major

رشته ی ... خواندن
5

intake

intake

ظرفیت پذیرش

PhD

PhD

مدرک دکترا (پی‌اچ‌دی)

convocation

convocation

جشن فارغ التحصیلی (مراسم اهدای مدرک فارغ التحصیلی)

exam

exam

آزمون (امتحان)
6

award

award

جایزه (پاداش)

minor

minor

رشته شناور (رشته فرعی، رشته دوم)

major

major

رشته

Master of Arts

Master of Arts

مدرک کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی
7

commencement

commencement

جشن فارغ التحصیلی (مراسم اهدای مدرک فارغ التحصیلی)

gown

gown

لباس فارغ التحصیلی

thesis

thesis

پایان‌نامه (رساله، تز)

graduate

graduate

فارغ‌التحصیل (دانش‌آموخته)
8

doctorate

doctorate

دکترا

extension

extension

دوره شبانه (دوره غیر تمام وقت)

degree

degree

مدرک دانشگاهی

confer

confer

اهدا کردن (اعطا کردن، بخشیدن)
9

graduation

graduation

فراغت از تحصیل (فارغ التحصیلی)

liberal arts

liberal arts

علوم انسانی (علوم مقدماتی)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *