دسته بندی ها
بزن بریم

افراد مشغول در دانشگاه

لغات انگلیسی افراد مشغول در دانشگاه

1

entrant

entrant

جدیدالورود (ورودی)

graduate

graduate

فارغ‌التحصیل (دانش‌آموخته)

freshman

freshman

دانشجوی سال اولی

major

major

رشته
2

chancellor

chancellor

رئیس دانشگاه

alumnus

alumnus

دانش آموخته (فارغ التحصیل)

undergraduate

undergraduate

دانشجوی لیسانس (دانشجوی مشغول به تحصیل)

dean

dean

رئیس دانشکده
3

lector

lector

مدرس دانشگاه

president

president

رییس

doctor

doctor

پزشک (دکتر، دکترا)

fresher

fresher

دانشجوی جدیدالورود (دانشجوی ترم اولی)
4

academic

academic

آموزشی (آکادمیک)

lecturer

lecturer

مدرس دانشگاه (استاد دانشگاه)

alumni

alumni

دانش آموختگان (فارغ التحصیلان)

instructor

instructor

مربی (مدرس دانشگاه)
5

student

student

دانش‌آموز (دانشجو)

professor

professor

استاد (دانشگاه) (پروفسور)

principal

principal

مدیر مدرسه

vice chancellor

vice chancellor

معاون رئیس دانشگاه
6

alumna

alumna

دانش آموخته (فارغ التحصیل)

teaching assistant

teaching assistant

دستیار آموزشی (استاد یار)

registrar

registrar

رئیس اداره ی آموزش (دانشگاه) (رئیس امور نام نویسی و نمرات)

bachelor

bachelor

لیسانسه (کارشناس)
7

tutor

tutor

معلم خصوصی (معلم سرخانه)

sophomore

sophomore

دانشجو/دانش آموز سال دومی

fellow

fellow

دانشجوی لیسانس

postgraduate

postgraduate

تحصیلات تکمیلی
8

applicant

applicant

متقاضی (داوطلب)

Master of Arts

Master of Arts

مدرک کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.