دسته بندی ها
بزن بریم

جلسات کاری

لغات انگلیسی جلسات کاری

1

adjourn

adjourn

به وقت دیگر موکول کردن (جلسه دادگاه و ...)

adjourn to

adjourn to

به جایی دیگر رفتن (به ویژه برای استراحت) (به مکانی دیگر رفتن)

agenda

agenda

دستور جلسه

AGM

AGM

مجمع عمومی سالانه
2

AOB

AOB

بحث‌های حاشیه‌ای (خارج از دستور جلسه)

apology

apology

عذرخواهی (پوزش (برای عدم شرکت در جلسه))

appointment

appointment

قرار ملاقات (نوبت)

attend

attend

حضور داشتن (شرکت کردن)
3

attendance

attendance

حضور (حاضر بودن)

boardroom

boardroom

اتاق برگزاری جلسه (هیات مدیره) (اتاق هیات مدیره)

brainstorming

brainstorming

طوفان فکری (بارش فکری، جلسه ایده‌پردازی)

breakout

breakout

جداگانه (مجزا، انشعابی)
4

call

call

فرا خواندن (احضار کردن)

chair

chair

مدیر گروه (دانشگاه) (رئیس (جلسه و ...))

chair

chair

ریاست جلسه را بر عهده داشتن (مسئول جلسه بودن)

commence

commence

شروع شدن
5

committee

committee

هیات (کمیته)

consensus

consensus

توافق (اتفاق نظر، موافقت)

convene

convene

(به دور هم) جمع کردن (گردآوردن، فراخواندن، تشکیل دادن (جلسه))

hold

hold

برگزار کردن
6

meet

meet

ملاقات کردن (دیدن، دور هم جمع شدن، آشنا شدن)

meeting

meeting

جلسه (قرار ملاقات)

minutes

minutes

صورت‌جلسه (خلاصه مذاکرات، گزارش وقایع)

one-to-one

one-to-one

تک به تک (یک به یک)
7

pencil in

pencil in

زمان‌بندی کردن (موقتی) (زمان مقرر کردن، برنامه‌ریزی کردن)

postpone

postpone

عقب انداختن

quorum

quorum

حد نصاب ((برای رسمیت دادن به جلسه) حداقل اعضای لازم)

schedule

schedule

برنامه (کلاس، درس)
8

schedule

schedule

برنامه‌ریزی کردن (زمان‌بندی کردن)

table

table

مطرح کردن
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *