دسته بندی ها
بزن بریم

جوانی

لغات انگلیسی جوانی

1

adolescent

adolescent

نوجوان (نوجوانی)

teenager

teenager

نوجوان

juvenile

juvenile

نوجوان (نوجوانانه)

puberty

puberty

بلوغ
2

infant

infant

نوزاد

teenage

teenage

نوجوانی (نوجوان)

lad

lad

پسر

childish

childish

احمقانه (کودکانه، بچگانه)
3

break

break

کلفت شدن صدا (هنگام بلوغ پسران)

bachelorette

bachelorette

خانم مجرد

ingénue

ingénue

دختر ساده (به ویژه در فیلم یا نمایش) (دختر معصوم و پاک)

minor

minor

کم سن (زیر سن قانونی)
4

grow out

grow out

اندازه نشدن (بزرگ‌تر از چیزی شدن)

girl

girl

دختر (دختر بچه)

sulky

sulky

عبوس (بداخلاق، ترشرو)

babyhood

babyhood

نوزادی (کودکی)
5

puerile

puerile

کودکانه (بچگانه)

kid

kid

بچه

child

child

کودک (بچه، فرزند)

baby

baby

بچه (کودک)
6

childhood

childhood

کودکی (بچگی)

lass

lass

دختر

daughter

daughter

(فرزند) دختر (فرزند مونث)

youthful

youthful

جوانی (برومند، سرزنده)
7

rebel

rebel

شورش کردن (نافرمانی کردن، طغیان کردن، شوریدن)

mixed up

mixed up

گیج (آشفته)

toddler

toddler

کودک نو پا (کودک تازه راه افتاده)

boy

boy

پسر (پسر بچه)
8

youth

youth

جوان

mature

mature

بالغ (عاقل، پخته)

rebel

rebel

یاغی (شورشی، عصیانگر)

little

little

کم سن (کوچولو)
9

girlhood

girlhood

دوران دختر بچگی

young

young

جوان (کم سن)

pubescent

pubescent

بلوغی (بالغ)

immature

immature

بی تجربه (نابالغ، خام)
10

adolescence

adolescence

بلوغ

grow into

grow into

تبدیل شدن به

baby-faced

baby-faced

با چهره ای کودکانه

bachelor

bachelor

مرد مجرد
11

schooldays

schooldays

دوران مدرسه

bachelorhood

bachelorhood

دوران مجردی

youngster

youngster

کودک (نوجوان)

underage

underage

زیر سن قانونی
12

naive

naive

ساده (بی‌تجربه، ساده‌لوح)

mature

mature

بالغ شدن (بزرگ شدن، به بلوغ رسیدن)

rebellious

rebellious

یاغی (سرکش، عصیانگر)

son

son

(فرزند) پسر (فرزند مذکر)
13

innocent

innocent

معصوم (بی‌گناه)

acne

acne

آکنه (جوش)

boyhood

boyhood

دوران پسربچگی

teens

teens

دوران نوجوانی
14

wunderkind

wunderkind

کودک نابغه

tween

tween

پیش‌نوجوان (10 - 12 ساله‌ها)

tot

tot

بچه (نوزاد، کوچولو، فسقلی)

tearaway

tearaway

نوجوان سرکش و یاغی
15

pre-teen

pre-teen

پیش‌نوجوان (10 - 12 ساله‌ها)

infantile

infantile

بچگانه

grow up

grow up

بزرگ شدن

grow out of

grow out of

کوچک شدن (لباس برای آدم)
16

growing pains

growing pains

آلام رشدی (نوجوانان) (اضطراب و تنش ناشی از بلوغ)

gawky

gawky

دیلاق (لق لقو، لاغر و دراز، دست و پا چلفتی)

fresh-faced

fresh-faced

شاداب (خوش بر و برو)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *