دسته بندی ها
بزن بریم

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

 11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی – پس از بررسی مشکلات فرایند آموزش و یادگیری زبان انگیسی ، اکنون نوبت به شرح گام های مؤثر در یادگیری زبان انگیسی و بررسی 11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی می رسد. در پاسخ به این سؤال که «آیا می توان بدون استاد، زبان انگلیسی را آموخت؟» ما بر این باوریم که همه می توانند با بهترین روش به یادگیری زبان انگلیسی در منزل بپردازند ولی این بدان معنا نیست که هیچ گونه نیازی به راهنمایی ندارند. به عبارت دیگر، این مسئله در صورتی امکان پذیر است که زبان آموزان به این باور رسیده باشند که در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی باید از راهنمایی های صحیح برخوردار شوند اما یادگیری زبان انگلیسی، چه با استاد و چه بدون استاد، مستلزم برداشتن گام های صحیح، مؤثر و مفید در مسیر یادگیری است که برعهده خود زبان آموز می باشد.

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی – 1 – انگیزه یادگیری زبان انگلیسی

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

اولین و مهم ترین گام، داشتن انگیزه کافی و احساس نیاز به یادگیری زبان انگلیسی است. ممکن است علاقه شما به درک گفت و گوی گردشگران خارجی شما را به سمت یادگیری زبان انگلیسی سوق دهد و یا علاقه شما به فوتبال باعث شود پا به دنیای یادگیری زبان انگلیسی بگذارید. پر واضح است که یافتن انگیزه برای یادگیری زبان انگلیسی و در عین حال تقویت آن، می تواند پیشرفت ما در یادگیری زبان های خارجی دیگر را نیز به همراه داشته باشد.

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی- 2 – برنامه ریزی برای یادگیری زبان انگلیسی

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

گام دوم، داشتن یک برنامه ریزی زمانی مناسب جهت یادگیری زبان انگلیسی است. همان طور که یک متخصص تغذیه با توجه به سازوکار شیمیایی بدن، قد و وزن و دیگر عوامل مؤثر در تغذیه ما، یک برنامه غذایی خاص برایمان در نظر می گیرد، در فرایند یادگیری زبان انگلیسی نیز می بایست برنامه زمانی مخصوص به خود داشته باشیم و در جهت اجرای آن گام برداریم. شایان گفتن است که تنظیم چنین برنامه ای جز با آگاهی از استعدادها و علایق شخصی فرد میسر نیست.

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی – 3 – استمرار در یادگیری زبان انگلیسی

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

حال با وجود برنامه زمانی مناسب، گام سوم برای عملی شدن این برنامه زمانی مناسب، استمرار در یادگیری زبان انگلیسی است. متأسفانه اغلب می بینیم که بسیاری از زبان آموزان به طور منظم در جلسه های آموزش زبان انگلیسی شرکت نمی کنند و برنامه زبانی خود را به دقت پیاده نمی سازند. چنین مسئله ای به سادگی می تواند به روند یادگیری زبان انگلیسی لطمه بزند؛ چراکه استمرار داشتن در فرایند یادگیری زبان انگلیسی یکی از عوامل مهم پیش برنده زبان آموز است.

 

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی – 4 – اعتماد به نفس

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

گام چهارم داشتن اعتماد به نفس کافی است. تجربه نشان داده است آن دسته از زبان آموزانی که در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی اعتماد به نفس کافی ندارند، دچار سردرگمی در مسیر آموزش زبان انگلیسی می شوند. به عبارت دیگر، این گروه به دلیل نداشتن اعتماد به نفس کافی قادر نخواهند بود آموخته های خود را در محیط های جمعی ابراز کنند.

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی – 5 – تمرین و تحقیق

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

بسیاری از زبان آموزان بر این باورند که صرف شرکت در کلاس ها ی یادگیری زبان انگلیسی برای آموختن آن کفایت می کند، این در حالی است که کار یادگیری زبان انگلیسی در واقع بعد از اتمام کلاس آغاز می شود. زبان آموز می بایست خارج از کلاس زبان انگلیسی، فعالیت زبانی و مطالعه داشته باشد و این، گام پنجم یادگیری صحیح زبان انگلیسی است.

داشتن یک برنامه زبانی مناسب با در نظر گرفتن دو عامل حیاتی فعالیت زبانی و استمرار در کنار مدیریت زمان می تواند در پیشبرد اهداف زبانی شما بسیار مؤثر باشد.

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی – 6 – ساده گویی

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

گام ششم، ساده انگاشتن زبان انگلیسی است. بسیاری از زبان آموزان بر این باورند که استفاده از واژگان و اصطلاحات پیچیده در مکالمات و مکاتبات آن ها را فراگیرندگانی حرفه ای تر جلوه می دهد؛ در حالی که چنین باوری بس نادرست است.

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی – 7 – تلفیق مهارت های یادگیری زبان انگلیسی

گام هفتم، تلفیق چهار مهارت گفت و شنود، خواندن و نوشتن و دیگر زیر مجموعه های زبان انگلیسی با یکدیگر است. تأکید بر یک یا دو مهارت و نادیده انگاشتن مهارت های دیگر کاری اشتباه است. برای تقویت این مهارت ها باید تمرین های مربوط به هر یک را به طور مستمر انجام داد.

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی – 8 – شخصی سازی

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

با به کارگیری گام هشتم می توان آموخته های خود را در کلاس های زبان یا خود آموزی ها به یافته های ماندگار در ذهن مبدل کرد و این موضوع جز با مرتبط ساختن آن ها با زندگی شخصی مان امکان پذیر نیست. مادامی که ما زبان آموزان زبان دوم یا سوم به زبان های خارجی به چشم درس نگاه می کنیم، نمی بایست انتظار پیشرفت قابل ملاحظه ی در این زمینه داشته باشیم. در حقیقت، با درگیر کردن زندگی شخصی خود با دانسته های زبانی، نه تنها می توان آن ها را تثبیت کرد بلکه می توان تأثیر شان را در عرصه های مختلف زندگی همچون ارتباط با دیگر افراد، اطلاع از اخبار، کسب علم و بسیاری موارد دیگر ملاحظه کرد.

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی – 9 – راهبردها و سبک ها یادگیری زبان انگلیسی

گام نهم که تأثیر بسیار مهمی در فرایند زبان آموزی دارد، آگاهی از سبک یادگیری فردی است. سبک های یادگیری زبان انگلیسی نشانگر این مسئله اند که فرد با چه روشی از بیشترین توانمندی خود استفاده می کند.

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

دانشمندان دسته بندی های متفاوتی برای سبک های یادگیری قائل شده اند که درک آن ها نیازمند آزمون های پیچیده آموزشی و روان شناختی است. در قست زیر به سه نمونه از مهمترین سبک های یادگیری زبان انگلیسی اشاره می کنیم. این سبک ها عبارت اند از :

 • دیداری
 • شنیداری
 • حرکتی

زبان آموزان می توانند به کمک متخصصان آموزش و روان شناسان یا با استفاده از سایت آموزش زبان انگلیسی از سبک یادگیری خود اطلاع یابند اما به منظور روشن تر شدن این مسئله به برخی ویژگی های هر یک از موارد بالا اشاره می کنیم.

برخی ویژگی های زبان آموزانی که دارای سبک یادگیری دیداری هستند:

برخی ویژگی های زبان آموزانی که دارای سبک یادگیری شنیداری هستند:

 • گوش فرادادن به تدریس معلم بیش از دیگر زبان آموزان؛
 • ضبط صدای معلم و گوش دادن به آن به جای دادداشت کردن نکته ها؛
 • یادگیری زبان انگلیسی از طریق فایل های صوتی به جای کتب آموزشی؛
 • صحبت کردن در مورد درس های جدید با هم کلاسی ها و …

برخی ویژگی های زبان آموزانی که دارای سبک یادگیری حرکتی هستند:

 • یادگیری زبان انگلیسی در حین ورزش، رانندگی و …. ؛
 • استفاده از موسیقی جهت یادگیری زبان انگلیسی؛
 • ایجاد ارتباط با کلمات زبان انگلیسی و اشیا مثلا از طریق ماکت سازی؛
 • استفاده از نقش بازی کردن یا به اصطلاح Role Play برای یادگیری مکالمات زبان انگلیسی و ….

پس از آگاهی از سبک یادگیری خود، نوبت به استفاده از راهبردهای یادگیری یا Learning Strategies مناسب زبان انگلیسی می رسد. چنانچه بخواهیم تفاوت های سبک و راهبرد را یادآور شویم، می توانیم سبک یادگیری زبان انگلیسی را رویکردی کاملا شخصی و منحصر به فرد در نظر بگیریم. این در حالی است که راهبردهای یادگیری آموزش زبان انگلیسی کلان هستند و زبان آموز با توجه به سبک یادگیری خود می تواند از اثر بخش ترین راهبرد استفاده کند.

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی – 10 – مستقل شدن

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

گام دهم از اهمیت بسزایی برخوردار است و گام نهایی تلقی می شود این است که ما به عنوان زبان آموز، خود را به کلاس های درس زبان انگلیسی وابسته ندانیم بلکه هدف خود را بر این پایه بگذاریم که در نهایت به خود آموز یا Autonomous Learner مبدل شویم.

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی – 11 – توقف یادگیری زبان انگلیسی

تجربه نشان داده است که بسیاری از زبان آموزان پس از پشت سر گذاشتن مراحل ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی به نقطه ای می رسند که دیگر احساس پیشرفت در خور توجهی نمی کنند. در زبان شناسی به این حالت توقف یادگیری یا Learning Plateau گفته می شود. در این مرحله، زبان آموز تصور می کند که دیگر به هیچ وجه در فرایند یادگیری زبان انگلیسی پیشرفتی نخواهد داشت. بر این اساس، در همین مرحله است که بسیاری از زبان آموزان از یادگیری زبان انگلیسی دست می کشند. البته آنچه در این مرحله حائز اهمیت بسیار است، این است که چنین احساسی به هیچ وجه وجود خارجی ندارد و تنها دلیل به وجود آمدن آن کم شدن سرعت یادگیری زبان انگلیسی است.

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

11 گام مهم یادگیری زبان انگلیسی

در واقع، زمانی که فردی اقدام به یادگیری زبان انگلیسی می کند، در مراحل اولیه یادگیری خود مجموعه ای از قواعد راهبردی، واژگان ضروری و ….. را فرا می گیرد. او پس از مدتی احساس می کند که هر چه جلوتر می رود، صرفا مقدماتی را که به خوبی میداند، مرور و تکرار می کند و بیش از آن، پشت سر می گذارد و وارد سطوح بعدی می شود. در حقیقت، در این مرحله حتی اگر زبان آموزن تلاش خود را نیز بیشتر کند پیشرفت قابل توجهی نخواهد داشت.

چنانچه بخواهیم منحنی یادگیری زبان انگلیسی را بر اساس سطوح متفاوت یادگیری تقسیم بندی کنیم، می توانیم از ۹۰ تا ۴۰ درصد از مسیر یادگیری را سطح مقدماتی، از 41 تا 80 را سطح متوسط ،از 81 تا 95 را سطح پیشرفته و در نهایت از 96 تا 100 را سطح تسلط کامل به زبان انگلیسی در نظر بگیریم. در حقیقت، در سطح مقدماتی شیب منحنی بسیار زیاد است و زبان آموز به سرعت به یادگیری مطالب جدید می پردازد. در سطح متوسط این شیب به تدریج کم می شود و زبان آموز می بایست زمان بیشتری صرف کند تا از این مرحله بگذرد. در سطح پیشرفته نسبت به سطح قبل شیب کاهش می یابد و متعاقبا سرعت یادگیری زبان انگلیسی به مراتب کندتر می شود. در مرحله آخر از یادگیری زبان انگلیسی– که در اصطلاح به آن Mastery گفته می شود- شیب منحنی بسیار کاهش می یابد و حتی ممکن است زبان آموز تا اخر عمر هم نتواند از این مرحله عبود کند؛ چرا  که قابلیت تولیدی زبان ها این امکان را به شمار قابل توجهی از زبان آموزان نمی دهند که بتوانند زبان انگلیسی را به طور صد در صد یاد بگیرند.

چنانچه زبان آموزی به این حس رسید که دیگر چیز جدیدی یاد نمی گیرد، پیشنهاد می شود فرایند یادگیری زبان انگلیسی را برای مدتی متوقف سازد. آنچه در این مر حله اهمیت بسزایی درد، این است که زبان آموز یادگیری مطالب جدید زبان انگلیسی را متوقف می کند نه فرایند زبان آموزی را، به عبارت دیگر، اگر زبان آموزی از کتاب خاصی برای یادگیری زبان انگلیسی استفاده می کند، پیشنهاد می شود که دروس بعدی را نخواند و در عوض به خواندن داستان های کوتاه، تمرین شنیدن (Listening) یا بحث آزاد بپردازد. سپس به مجرد برطرف شدن چنین حسی، یادگیری زبان انگلیسی را آغاز کند.

از زبان آموزان خواسته می شود که به جای تمرکز بر سرعت پیشرفت خود در یادگیری زبان انگلیسی، از کاری که می کنند لذت ببرند. در واقع، زبان آموز در این مرحله می بایست به این مسئله فکر کنند که سطح مقدماتی را پشت سر گذاشته اند و همین مسئله می تواند قوت قلبی برای ایشان باشد.

 

 

آيا شما هم سوالی داريد؟

سوالات زبان انگليسی خود را در بخش نظرات اين مطلب مطرح کنيد و تا آخر هفته جواب آن را دريافت کنيد.

 

لطفا با کلیک روی زیر ما را در گوگل محبوب کنید.

تیم زبان رمزی وب‌سایت

‫27 نظر

 • elahe گفت:

  ممنون از اطلاعات خوب و کاربردیتون…

 • ابوالفضل گفت:

  سلام و عرض ادب و احترام
  مقاله بسیار برای بنده مفید بود. لطفا مقالات اینچنینی که به یادگیری زبان انگلیسی کمک می کنند بیشتر منتشر کنید.
  با تشکر

 • اذین گفت:

  با سلام
  لطفا اگر امکان داره در مورد گام هشتم از ۱۱ گام مهم یادگیری زبان انگلیسی که همان شخصی سازی هست بیشتر توضیح بدید
  با تشکر.

 • زهرا گفت:

  مطلب ۱۱ گام مهم یادگیری زبان انگلیسی گام هایی رو عنوان کرده که انسان اگر توی همه زمینه های زندگی ازش استفاده کنه موفق میشه.
  خیلی عالی بود ممنون.

 • nobody گفت:

  سلام
  خسته نباشید
  در مورد ۱۱ گام یادگیری زبان انگلیسی من مقالتون رو مطالعه کردم بسیار مفیده اما در بخش برنامه ریزی من نمی تونم یک برنامه جامع داشته باشم، خیلی وقتا نمی تونم طبق برنامه پیش برم یا هرروز نمیتونم به مقدار یکسان وقت بزارم
  لطفا منو راهنمایی کنید.

 • سمیرا گفت:

  من اعتماد به نفس ندارم با اینکه زبانم خوبه نمیتونم خوب صحبت کنم البته من فکر می کنم از این ۱۱ گام مهم یادگیری زبان انگلیسی من نصفشم اجرا نکردم امیدوارم که با اجرای این گام ها تغییری در روند یادگیری من ایجاد بشه
  به هر حال از سایت خوبتون تشکر می کنم.

 • علیرضا گفت:

  بسیار عالیییی
  در مورد راهبردها و سبک ها یادگیری زبان آبا ممکنه یک فرد تلفیقی از این سبک ها برای یادگیریش لازم باشه؟
  یا مثلا کسی که دارای سبک یادگیری دیداری هست سبک های دیگه به یادگیری زبان انگلیسی اون کمک نمیکنه؟

 • نوشین گفت:

  مقاله ۱۱ گام مهم یادگیری زبان انگلیسی خیلی عالی بود،
  من با خوندن این مقاله سبک یادگیری خودم رو پیدا کردم و حالا میتونم بیشتر تمرکزم رو روی اون روش ها بزارم.

 • فرزاد گفت:

  خیلی خوب بود اما این طوری که گام های یادگیری زبان انگلیسی عنوان می کند یک زبان آموز باید به طور پیوسته و در بازه زمانی طولانی مراحل یادگیری را طی کند، اما اگر کسی وقت کافی نداشته باشد یا نیاز به آموزش سریع داشته باشد آیا این گام ها خیلی کند نیستند؟

 • الهه گفت:

  من توی همون گام های اول ۱۱ گام مهم یادگیری زبان انگلیسی گیر کردم انگیزه دارما، ولی خب اونقد زیاد نیست که تمرین های سخت و انجام بدم. گام برنامه ریزی ام که اصلا بلد نیستم
  به نظرتون باید چیکار کنم

 • فرزانه گفت:

  سلام
  با تشکر از مقاله کاربردی تون
  عذر می خوام سوالی داشتم از خدمتتون
  در گام های مهم یادگیری زبان انگلیسی در بخش راهبردها و سبک ها یادگیری زبان وقتی من موارد رو بررسی می کردم متوجه شدم که من هم یادگیریم از طریق سبک شنیداری هست و هم از طریق سبک دیداری به طوری که بعضی مواقع با یادداشت برداری یه مطلبی رو خیلی خوب فرا میگیرم و گاهی گوش دادن به یه فایل صوتی برای مثال یک اخبار خیلی برام جذاب و آموزنده است، حالا می مخواستم بدونم من باید چیکار کنم؟ از هردو سبک همزمان استفاده کنم؟

 • اسماعیل گفت:

  سلام
  شما در مقاله ۱۱ گام مهم یادگیری زبان انگلیسی اشاره ای به راهبرد های یادگیری زبان انگلیسی کردید اما توضیحی درموردش ندادید.
  چطوری در مورد راهبرد های یادگیری زبان انگلیسی اطلاعات کسب کنم؟

 • کامران گفت:

  سلام دوستان
  من با اینکه مدت زیادی زبان انگلیسی رو می خوندم و کلاس می رفتم اما در مکالمه خیلی ضعیف بودم و اصلا نمی تونستم ۱ ذقیقه هم صحبت صحیح داشته باشم ولی از موقعی که با این سایت آشنا شدم خیلی تونستم خودم رو تقویت کنم و بهتر صحیت کنم .یه نکته ای که لازم دونستم به دوستان خوبم توصیه کنم اینه که در یادگیری زبان انگلیسی وسواس را کنار بگذارید خیلی ها هستند که در روند آموزش شما اختلال ایجاد میکنند با پرسیدن سوالایی مثل اینکه ازچه کتابایی استفاده می کنی؟
  کدوم موسسه میری ؟ چرا لهجت بده؟
  یه آدم بزرگواری میگفت هر چقدر که پرت و پلا هم تلفظ کنی میتوانی روستایی را در آمریکا یا انگلیس بیابی که آن واژه را مثل تو تلفظ کنند!
  پس وسواس رو بزارید کنار
  پیروز و موفق باشید.

 • زهرا گفت:

  بسیار عالی و آموزنده
  من نمیدونم چقد نظری که میدم میتونه برای بقیه مفید باشه اما معمولا خانم ها دفتر خاطرات دارند و علاقه زیادی به نوشتن روزانه دارند، (من یه کتابخونه پر از دفترخاطرات دارم) یه روز که در حال تماشای فیلم خاطرات یه خوناشام (The Vampire Dieries) بودم اونا هم خاطراتشونو مینوشتن، به ذهنم رسید منکه برای تقویت زبان فیلم میبینم از این به بعد خاطراتمو به زبان انگلیسی بنویسم. باید بهتون بگم که تجربه بسیار جالب و سخت و در یک کلمه باحالی بود. نکته جالبش این بود که جملاتی رو مینوشتم که مربوط به کارایی بود که هرروز انجام میشد، پس به مکالمه به زبان اصلیمم کمک میکرد اما قسمت سختش این بود که خیلی کلمه کم می آوردم، نمیدونستم بعضی کلمات در زبان انگلیسی چی میشن جمله بندیش سخت بود اما به همون مراتب برام جالب هم بود. وقتی بچه بودم بابام میگفت هر سوالی داری بپرس سوال زیاد بپرس اگر به جواب هم نرسیدی مغزت اون سوال رو نگه میداره و دائم دنبال جوابشه اماتو متوجه نیستی و یه جایی به زودی جوابشو پیدا میکنه ، برای مشکل ندونستن معادل انگلیسی خیلی کلمات هم من از همین روش استفاده کردم اول کلماتی که نمیدونستمو به فارسی مینوشتم که بعد برم دنبالش، بعد ناخودآگاه توی متن های مختلف اون کلمه رو پیدا میکردم و میرفتم توی دفتر خاطراتم جایگزین میکردم.

 • زهرا گفت:

  خب اول دفترخاطراتم تقریبا دوزبانه بود اما به مرور یک زبانه شد و تجربه خوبی برای من بود، روشی که ساعت های زیاذی از وقت منو با زبان انگلیسی درگیر میکرد و لذت بخش بود.

 • محسن گفت:

  ممنون از مقالات خوبتون
  به گفته شما در این مقاله توقف یادگیری زبان ممکنه برای همه اتفاق بیفته،پس اگه روند یادگیریمون کند شد نگران نباشیم؟ و انگیزه مون رو از دست ندیم؟

 • parastoo گفت:

  در بحث ساده گویی به نظر من با دیدن فیلم ها می فهمیم که همه ساده گو هستن و ماهم بهتره که ساده صحبت کنیم

 • pari گفت:

  دقیقا
  هرکسی اول و قبل از هرچیزی باید سبک خودشو پیداکنه وببینه بازدهیش از چه طریقی بالا میره و همون سبک رو دنبال کنه

 • ناشناس گفت:

  من کتب اموزش انگلیسی در 90 روز و کتاب انگلیسی در سفر و کتاب 504 را کامل خوندمو یاد گرفتم اما اعتماد به نفس ندارم که بگویم انگلیسی بلدم

 • ستایش گفت:

  بسیار عالی
  متشکرم
  کارتون بسیار قابل تقدیر ست
  ممنون ممنون

 • ایزدیار گفت:

  استمرار توی هر کاری نتیجه بخشه

 • mohamad ali گفت:

  من چندین بار تا به حال یادگیری زبان انگلیسی را شروع کرده ام و آن را نیمه کاره رها کردم
  حتی در دوره ای فوق العاده موفق بودم ولی بعد از چند ماه اکثر آنچه را که یاد گرفته ام رو فراموش کرده ام.چه کاری باید بکنم.

 • پوریا گفت:

  خیلی عالی بود. تشکر

 • نسرین گفت:

  با عرض سلام و احترام.
  من قراره آزمون آیلتس بدم. به نظرتون چه مجموعه لغاتی رو از سایت بگیرم؟ مثلا لغات ضروری تافل به دردم می خوره؟
  با تشکر فراوان .
  متشکرم.

 • فرح گفت:

  سلام من 58 دارم و علاقمند هستم زبان یاد بگیرم واینکه کار میکنم و فرصت فراوان ندارم ولی روزی 3 ساعت رو میتوانم اختصاص بدم ضمنا اا گام و مطالب ارزشمند شما را هم با دقت خواندم عالی بود ایا نسبت به سنم میتوانم یاد بگیرم ؟

 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *