دسته بندی ها
بزن بریم

تفاوت tell و say در زبان انگلیسی

[restrict subscription=1]

[/restrict]

? با کلیک روی دکمه پلی فایل صوتی مرتبط را گوش کنید

 در این مقاله به بررسی تفاوت tell و say در زبان انگلیسی پرداخته می شود.

Tell

تفاوت tell و say

تفاوت tell و say

مقایسه ی دو فعل tell و say :

فعل say معمولاً با حرف اضافه ی to به کار می رود:

به او سلام کردم.                       .I said hello to her

از او تشکر کردم.                     .I said thanks to her

چند کلمه ای با او حرف زدم.            .I said a few words to her

در جمله های بالا نمیتوان به جای فعل say از فعل tell استفاده کرد.

فعل tell ، برعکس ، به معنای انتقال واقعیت ، اطلاع یا حقیقتی به کسی دیگر است و معمولاً بدون هیچ حرف اضافه ای به کار می رود:

دلیلش را به او گفتم                    .I told her the reason

حقیقت را به او گفتم.                    .I told her the truth

یک دروغ به گفتم.                          .I told her a lie

برایش یک قصه / یک لطیفه تعریف کردم.           .I told her a story / a joke

 در جمله ی بالا نمیتوان به جای فعل tell از فعل say استفاده کرد.

در نقل قول مستقیم فقط می توان از فعل say استفاده کرد:

گفت : ( در را باز کن )                .He said , Open the door

 در نقل قول غیر مستقیم برای بیان مفهوم فرمان دادن فقط می توان از فعل tell استفاده کرد:

به من گفت در را باز کنم.          .He told me to open the door

 برای نقل یا گفتن برخی چیزهای به خصوص ، می توان از افعال مشخصی استفاده کرد:

پرسیدم : ( کجاست؟ )                         .I asked Where is it

در جمله ی بالا کاربرد I said به جای I asked چندان رایج نیست.

I’d like to welcome you.

می خواستم به شما خیر مقدم بگویم.

 در جمله ی بالا نیز کاربرد say welcome به جای فعل welcome رواج چندانی ندارد.

به او تبریک گفت.                  .He congratulated her

 به جای جمله ی بالا می توان از جمله ی :

He said congratulations!

گفت : ( تبریک عرض می کنم.)

هم استفاده کرد.

به جای فعل repeat به معنای ( تکرار کردن ) می توان از عبارت فعلی say sth again هم استفاده کرد.

 برای انتقال انواع به خصوصی از اطلاعات از فعل give بیشتر از فعل tell استفاده می کنند.

He gave us his opinion.

نظرش را (به ما ) گفت.

He gave us some advice.

او توصیه هایی به ما کرد.

He gave us a lot of information.

او اطلاعات زیادی به ما داد.

He gave (us) an order / a massage.

او دستوری / پیامی ( به ما ) داد.

 وقتی می خواهیم با کسی درباره ی اشخاص یا اشیایی سخن بگوییم که خود آن ها خبر یا اطلاع به حساب نمی آیند ، از فعل های tell about یا talk about و در گفتار رسمی ، از فعل speak about استفاده میکنیم:

He told us about the accident.

او در مورد تصادف چیزهایی به ما گفت.

به جمله ی بالا نمی توان گفت:

He said the accident to us.

همچنین به جای جمله ی :

I’m here to talk about the school / the school fair on Friday.

آمده ام تا درباره ی مدرسه / نمایشگاه مدرسه در روز جمعه صحبت می کنم.

 نمی توان گفت:

I’m here to tell you the school / the school fair on Friday. 

 با افعال بالا می توان به جای حرف اضافه ی about از حرف اضافه ی of استفاده کرده اما با این کار ممکن است سخن ما کهنه یا ادبی جلوه کند:

a story that tells of a frog.

داستانی درباره ی یک قورباغه

 در گفتار معمولی ، عبارت بالا را به صورت : a story about a frog بیان می کنند.

 نکته ی دستوری : مفعول بی واسطه ی فعل say نمی تواند شخص باشد . البته ، می توان بعد از فعل say شخص مخاطب را نیز ذکر کرد  ؛ اما فقط به شرطی که پیش از آن حرف اضافه ی to بیاید:

She said goodbye to her parents.

از پدر و مادرش خداحافظی کرد.

 به جای جمله ی بالا نمی توان گفت:

She said her parents goodbye.

 وقتی مفعول ما ، جمله ای است که با that شروع می شود و در عین حال میخواهیم مخاطب خود را نیز ذکر کنیم ، میتوانیم از فعل tell استفاده کنیم ، چه مفعولی این فعل را می تواند شخص باشد:

You used to the me that he was a nice person.

همیشه به من می گفتی که او آدم خوبی است.

 در نقل قول غیر مستقیم وقتی مفعول ما ، جمله ای است که با کلمه ای استفهامی ( از نوع  who و مانند آن) شروع می شود کاربرد فعل tell بسیار رایج تر است:

Tell me what you need.

به من بگو چی لازم داری؟

 وقتی مفعول ما ، یک جمله است و ، در عین حال ، نمی خواهیم از مخاطب هم یاد کنیم معمولاً از فعل say استفاده می کنیم :

Call us to say when you’ll arrive.

زنگ بزن به ما بگو کی می رسی.

 به جای جمله ی بالا نمی توان گفت :

Call us to tell when you’ll arrive.

 معمولاً در انگلیسی گفتاری وقتی مفعول ما ، جمله ای است که با that شروع می شود کلمه ی that حذف می شود.

 Tell me it’s not true!

به من بگو آنچه گفتی دروغ است.

I said I was sorry.

گفتم متأسفم.

 استفاده از مصدر همراه با to فقط پس از فعل tell مجاز است و کاربرد آن پس از فعل say مجاز نیست:

He told us to do it.

او به ما گفت آن کار را بکنیم.

 جمله ی  بالا را نمی توان به صورت زیر باز گرفت:

He said to us to do it.

در هر حال ، مفعول فعل tell حتماً باید یک اسم باشد پس جمله ی زیر نادرست است:

he told to do it.

 بعد از فعل tell (بر خلاف فعل say) نمی توان بلافاصله حرف اضافه ی  to همراه با یک اسم آورد :

I’ll tell my parents the truth / tell the truth to my parents.

من به پدر و مادرم حقیقت را خواهم گفت.

 جمله ی بالا را نمی توان به صورت زیر باز گفت:

I’ll tell to my parents the truth.

 حرف اضافه ی about می تواند با هر دو فعل say و tell به کار رود ؛ اما این حرف اضافه معمولاً با یک مفعول نیز به کار می رود:

Let me say something about my family.

اجازه بدهید راجع به خانواده ام چیزی بگویم.

Sally was telling us all about the party.

(سالی ) داشت از سیر تا پیاز مهمانی را برای ما تعریف می کرد.

 در انگلیسی گفتاری ، جملات از نوع زیر فراوان شنیده می شود:

I’ve already said about that!

You were saying about Hervey?

اما برخی از افراد این قبیل جملات را نادرست می دانند و به جای say از افعال دیگر استفاده می کنند:

I’ve already talked about my family.

برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به زیر مدخل say.

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *