لغات 1100 – هفته 19

دسته بندی ها : 1100 واژه ای که باید بدانید 10 خرداد 1395 حمید صالحی 33 بازدید
 

هفته نوزدهم روز اول

1 megalomania /ˌmeɡələˈmeɪnɪə/

مرض بزرگ پنداری خویش، جنون انجام کارهای بزرگ

Syn: abnormal desire for wealth and power.

 

I think that you have megalomania.

فکر میکنم شما مرضِ خود بزرگ بینی دارید.

2 profligate /ˈprɒflɪɡət/

هرزه، بی بند وبار، فاسد الاخلاق، ولخرج

Syn: lavish , wasteful

 

With a singular disregard for his family, the profligate husband spent his salary on alcohol.

شوهرِ اسراف کار،با بی توجهیِ خاصی نسبت به خانواده اش،حقوقِ خود را صرفِ الکل کرد.

3 strife /straɪf/

ستیزه، نزاع، دعوا، سعی بلیغ، تقلا، کشاکش

Syn: discord

 

A strife happened between two drivers.

بینِ دو راننده زد و خوردی در گرفت.

4 legion /ˈliːdʒən/

لژیون، سپاه رومی، هنگ، گروه

Syn: a large number

 

There are a legion of ways you can bake an egg.

روش های بسیاری برای پختنِ یک تخم مرغ وجود دارد.

5 coup /kuː/

برهم زدن، ضربت، کودتا

Syn: revolution

 

Hundreds of people died in the coup.

صدها نفر در کودتا مُردند.


هفته نوزدهم روز دوم

1 amnesty /ˈæmnəsti/

عفو عمومی، گذشت، عفو عمومی کردن

Syn: a general pardon

 

The prisoners asked the king for amnesty.

زندانیان خواستارِ عفوِ عمومی از شاه بودند.

2 expatriate /eksˈpætrɪeɪt/

از کشور خود راندن، تبعید کردن، ترک کردن میهن، تبعیدی

Syn: Exile

 

Napoleon spent the last years of his life on expatriate.

ناپلئون آخرین سال های زندگیش را در تبعید به سر برد.

3 exonerate /ɪɡˈzɒnəreɪt/

تبرئه کردن، روسفید کردن، مبرا کردن،رفع اتهام

Syn: free from guilt

 

When the jury began to deliberate, they were prepared to exonerate culprit.

وقتی هیئت منصفه تعمق کردند،آماده بودند که متهم را تبرئه کنند.

4 fiat /ˈfaɪæt/

حکم، امر، اجازه، رخصت، حکمی، امری

Syn: decree

 

The judge issued the fiat.

قاضی حکم را صادر کرد.

5 mendacious /menˈdeɪʃəs/

دروغگو، کاذب

Syn: lying , untrue

 

The news which the television showed was mendacious.

اخباری که تلویزیون نشان داد دروغ بود.


هفته نوزدهم روز سوم

1 parsimonious /ˌpɑːsɪˈməʊnɪəs/

صرفه جو

Syn: miserly

 

The relative don’t go his home because he is very parsimonious.

بستگان به خانه ی او نمی روند زیرا بسیار خسیس است.

2 pecuniary /pɪˈkjuːnɪəri/

پولی، نقدی، مالی، جریمه دار

Syn: financial

 

He had many pecuniary problems.

او مشکلاتِ مالیِ بسیاری داشت.

3 dismantle /dɪsˈmæntl̩/

بی مصرف کردن، پیاده کردن(ماشین آلات)عاری از سلاح یااثاثه کردن

Syn: to strip of covering , take apart

 

I plan to dismantle the stereo set and clean all the components.

قصد دارم دستگاهِ استریو را جمع کنم و تمامِ اجزای آن را تمیز کنم.

4 sumptuous /ˈsʌmpt͡ʃʊəs/

مجلل، پرخرج، گران، وعالی

Syn: luxurious

 

Her parties are always sumptuous.

میهمانی های او همیشه مجلل هستند.

5 underwrite /ˌʌndəˈraɪt/

در زیر سندی نوشتن، امضاکردن، تعهد کردن

Syn: agree to finance , guarantee

 

The company doesn’t underwrite all the expenses.

شرکت تمامیِ هزینه ها را تقبل نمی کند.


هفته نوزدهم روز چهارم

1 restrictive /rɪˈstrɪktɪv/

داروی پیش گیر، جمله یا عبارت حصری یا محدودکننده، محدود سازنده

Syn: confining

 

Some of the laws are restrictive.

برخی از قوانین محدود کننده هستند.

2 balk /bɔːk/

 

مرز، زمین شخم نشده، (مج) مانع، مایه لغزش، طفره رفتن از، امتناع ورزیدن، رد کردن، زیرش زدن،باز ایستادن

Syn: refuse

 

I asked Matthew to help, but he balked.

از “متیو” خواستم که کمک کند،اما او طفره رفت.

3 blunt /blʌnt/

کند، بی نوک، دارای لبه ضخیم، رک، بی پرده، کند کردن

Syn: plain spoken

 

To be blunt,I don’t really like that shirt You’re wearing.

رُک بوگوم،او پیرهنی رو که شما پوشیدی واقعا دوست نِدِروم.

4 nostalgia /nɒˈstældʒə/

دلتنگی برای میهن، احساس غربت

Syn: yearning for the past

 

Although the former farm girl pretended to be urbane, a feeling of nostalgia always came over her when she heardcountry music.

دخترِ سابقا روستایی اگرچه تظاهر می کرد که شهری و با نزاکت است،اما همیشه وقتی موسیقیِ روستایی را می شنید احساسِ حسرتِ گذشته بر او چیره می شد.

5 rife /ˈæmnəsti/

عفو عمومی، گذشت، عفو عمومی کردن،شایع

Syn: widespread

 

Smith is a rife name in England.

در انگلستان “اسمیت” نام شایعی/رایجی است.

به این محتوا چه امتیازی می دهید؟ 0 نظر

1 0
لغات 1100 – هفته 19
حمید صالحی

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

برای اطلاع از پاسخ نظرات خود، ایمیل خود را صحیح وارد نمایید.

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه :

  دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

  [لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
  ارسال
  تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
  close-link
  0