لغات 1100 – هفته 28

.توجه 1: جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید

.توجه 2:دراین ویرایش جدید 1100 هر هفته شامل 4 روز می باشد که هر روز آن 5 لغت را پوشش می دهد

هفته بیست وهشتم روز اول

 

1 vulnerable /ˈvʌlnərəbl̩/

زخم پذیر، آسیب پذیر، قابل حمله

Syn: weak , sensitive

هم آوا : وال نرو بیل
زبان رمزی : پیش وال نرو بیل تو در برابر اون خیلی آسیب پذیر هستی.

She felt very vulnerable after her long illness.

او بعد از بیماری طولانی اش احساسِ آسیب پذیریِ زیادی کرد.

2 bedlam /ˈbedləm/

تیمارستان، دیوانه، وابسته به دیوانه ها یا دیوانه خانه

Syn: confusion , uproar

هم آوا : بد لم
زبان رمزی : این دیوانه ها توی تیمارستان بد لم دادند و بیرون هم نمیان.

The winning team’s dressing room was a scene of bedlam.

رختکن تیم برنده صحنه ی غوغا و آشوب بود.

3 cacophony /kæˈkɒfəni/

صدای ناهنجار و خشن، بدصدایی، بدآهنگی

Syn: harsh sound

هم آوا : کاکا تلفنی
زبان رمزی : کاکا تلفنی صدای ناهنجار و بدی داره.

Electronic music is considered nothing more or less than cacophony by many.

بسیاری از مردم موسیقی الکترونیک را چیزی بیشتر از صدای ناهنجار نمی دانند.

4 exploit /ɪkˈsploɪt/

رفتار، کردار، عمل، کاربرجسته، شاهکار، بکار انداختن، استخراج کردن، استثمار کردن، استفاده کردن

Syn: utilize

هم آوا : اکس پولت
زبان رمزی : تو با فروش قرص اکس پولت چند برابر شد ولی از پولت درست استفاده نکردی.

Advertisers spend large sums to exploit the lucrative teenage market.

آگهی دهندگان مبالغ زیادی را صرف بهره برداری از بازار پرمنفعت نوجوانان می کنند.

5 propinquity /prəˈpɪŋkwɪti/

نزدیکی، خویشی، شباهت، قرابت، مجاورت

Syn: nearness in time or place

هم آوا : برو پین کویت
زبان رمزی : برو پین کد کویت رو بگیر احتمال داره قیمتش به زودی خیلی افزایش پیدا کنه.

I don’t have any propinquity to you.

من هیچ نزدیکی/قرابتی با شما ندارم.


هفته بیست وهشتم روز دوم

1 disgruntled /dɪsˈɡrʌntl̩d/

ناخشنود ،ناراضی ،غرغرو،غمگین کردن

Syn: h

هم آوا : دیس گارانتی
زبان رمزی : وقتی فهمیدیم دیس گارانتی نداره خیلی بد خلق و غمگین شد

S

ا

2 infallible /ɪnˈfæləbl̩/

لغزش ناپذیر، مصون از خطا، منزه از گناه

Syn: h

هم آوا : این فال لِیبله
زبان رمزی : فال گیره بهم میگه این فال لِیبله وزارت ارشاد داره و ما از هر گونه خطا و اشتباه مصون هستیم

S

ا

3 panacea /ˌpænəˈsɪə/

اکسیر، نوشدارو، علاج عام، اسقولوفندریون

Syn: h

هم آوا : پینه سیاه
زبان رمزی : پینه سیاهمون اکسیر و یا نوشدارو و دربیار تا بخوری تا علاج پیدا کنی

S

ا

4 eradicate /ɪˈrædɪkeɪt/

ازریشه کندن ،ازبیخ کندن ،ازبیخ برآوردن،خلاص شدن از

Syn: h

هم آوا : ایراد کیت
زبان رمزی : ایراد کیت فقط اون خاله روی صورتشه و راه از بین بردن و خلاص شدن از اون خال مراجعه به یه دکتر و جراحی اونه

S

ا

5 impede /ɪmˈpiːd/

بازداشتن، مانع شدن، ممانعت کردن

Syn: h

هم آوا : این پدال
زبان رمزی : قد کوتاهش مانع از این میشد تا پاهاش به این پدال برسه

S

ا


هفته بیست وهشتم روز سوم

1 sedate /sɪˈdeɪt/

آرام، ملایم، متین، موقر، جدی، تسکین دهنده

Syn: h

هم آوا : صدات
زبان رمزی : دوستام بهم میگن صدای موقر و جدی و تسکین دهنده ای دارم

S

ا

2 equanimity /ˌekwəˈnɪmɪti/

متانت، خودداری، ملایمت، آرامی، قرار، قضاوت منصفانه، تعادل فکری، انصاف، عدالت

Syn: h

هم آوا : ب
زبان رمزی : ب

S

ا

3 compatible /kəmˈpætəbl̩/

سازگار، موافق، دمساز، جور،همساز

Syn: h

هم آوا : کامه پتیبل(دهان پتیبل)
زبان رمزی : این کامه آقای پتیبل با آهنگ و موسیقی همسازه همش با دهنش ساز میزنه

S

ا

4 serenity /sɪˈrenɪti/

آرامش، بی سر وصدایی، صافی، صفا، وقار

Syn: h

هم آوا : سرندی پیتی
زبان رمزی : وقتی برای بچه ها کارتون سرندی پیتی پخش میشه اونا آروم و بی سر صدا میشینن و تماشا میکنند

S

ا

5 revere /rɪˈvɪə/

حرمت کردن، احترام گذارندن، حرمت، احترام

Syn: h

هم آوا : ریور (رودخانه)
زبان رمزی : مردم حرمت ریور رو نگه میدارند

S

ا


هفته بیست وهشتم روز چهارم

1 irrational /ɪˈræʃn̩əl/

غیر عقلانی، نامعقول، غیر منطقی، بی معنی

Syn: h

هم آوا : ایرج ناله
زبان رمزی : ایرج آدم نامعقول و غیر منطقیه و مدام ناله میکنه

S

ا

2 avarice /ˈævərɪs/

زیاده جویی، از، حرص، طمع

Syn: h

هم آوا : آواره س
زبان رمزی : خیلی از آدم هایی که حرص و طمع دارند همیشه آواره هستند

S

ا

3 insatiable /ɪnˈseɪʃəbl̩/

سیر نشدنی

Syn: h

هم آوا : این ساشا بیل
زبان رمزی : اگر این ساشا با بیل هم غذا بدی سیر نمیشه

S

ا

4 nadir /ˈneɪdɪə/

نظیرالسمت، حضیض، ذلت، سمت القدم

Syn: h

هم آوا : نظیر
زبان رمزی : ندارد

S

ا

5 moribund /ˈmɒrɪbʌnd/

درحال نزع، در سکرات موت، روبه مرگ

Syn: h

هم آوا : موری باند(مرتضی باند)
زبان رمزی : موری باند ماشینش منفجر شد و الان خودش رو به موته

S

ا

همچنین ببینید

لغات 1100 – هفته 1

کتاب 1100 واژه که با نام تجاری 1100 واژه ای که شما نیاز دارید بدانید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link