لغات 1100 – هفته 8

862
 

هفته هشتم روز اول

 

1 emaciated /ɪˈmeɪʃɪeɪtɪd/

 

لاغر، گوشت رفته

Syn: abnormally thin

 

Mary is a very beautiful, but emaciated girl.

مری،دختر بسیار زیبا اما لاغری است.

 

2 surge /sɜːdʒ/

موج بلند، موج غلتان، موج خروشان، جريان سريع وغيرعادي، برق موجي از هوا، تشکيل موج دادن، موجداربودن، خروشان بودن، موج زدن

Syn: rush suddenly

 

Pipe burst and surged the kitchen.

لوله ترکید و آب در آشپزخانه سرازیر شد.

 

3 tranquil /ˈtræŋkwɪl/

آرام، آسوده، بي جنبش، درحال سکون

Syn: pacific

 

Try to keep tranquil, there’s no danger.

سعی کن آرام باشی،خطری وجود ندارد.

 

4 sanctuary /ˈsæŋkt͡ʃʊəri/

جايگاه مقدس، حرم مطهر، بستگاه، مخفيگاه، پناهگاه، تحصين، حق بست نشيني

Syn: temple

 

We prayed in that sanctuary.

ما در آن جایگاه مقدس نماز خواندیم.

 

5 ascend /əˈsend/

فرازيدن، بالارفتن، صعود کردن، بلند شدن، جلوس کردن بر

Syn: rise , climb

 

Inexorably the determined climber began to ascend the Himalayan peak.

کوه پیمای مصمم بی امان شروع به بالارفتن از کوه هیمالیا کرد.


هفته هشتم روز دوم

 

1 malnutrition /ˌmælnjuːˈtrɪʃn̩/

سو تغذيه، تغذيه ناقص، نرسيدن مواد غذايي

Syn: undernourishment

 

The little boy suffered from malnutrition

پسر کوچولو از سوء تغذیه رنج می برد.

 

2 afflict /əˈflɪkt/

رنجورکردن، آزردن، پريشان کردن، مبتلا کردن

Syn: harmful

 

Europe’s population was afflicted by a virulent plague as the Black Death.

جمعیت اروپا به طاعون مهلکی مبتلا شد که طاعون سیاه نامیده می شد.

 

3 besiege /bɪˈsiːdʒ/

محاصره کردن

Syn: surround

 

The lake is besieged by trees.

درخت ها دریاچه را احاطه کرده اند.

 

4 privation /praɪˈveɪʃn̩/

محروميت، محروم سازي، تعليق مقام، سختي

Syn: deficiency

 

Albert Schweitzer endured considerable privation as a jungle doctor.

آلبرت شوایتزر به عنوان دکتر جنگل محرومیت قابل ملاحظه ای را تحمل کرد.

 

5 sinister /ˈsɪnɪstə/

گمراه کننده، بدخواه، کج، نادرست، خطا، فاسد، بديمن، بدشگون، ناميمون، شيطاني

Syn: evil , ominous

 

The stool pigeon, the detective’s confidant, told him about the sinister plot.

جاسوس،محرم راز کاراگاه،در مورد نقشه ی شوم به او خبر داد.


هفته هشتم روز سوم

 

1 ubiquitous /juːˈbɪkwɪtəs/

حاضر، همه جا حاضر، موجود درهمه جا

Syn: being everywhere at the same time.

 

The God is ubiquitous.

خدا همه جا حاضر است.

 

2 remote /rɪˈməʊt/

دور، پرت، دور دست، جزئي، کم، بعيد، متحرک

Syn: distant

 

Let’s walk,it’s not remote.

بیا پیاده بریم،خیلی دور نیست.

 

3 thwart /θwɔːt/

بي نتيجه گذاردن، خنثي کردن، حائل کردن، عقيم گذاردن، مخالفت کردن با، انسداد اريب، کج، در سرتاسر(چيزي) ادامه دادن يا کشيدن

Syn: hinder

 

Please move your car,you’re thwarting the traffic

لطفا ماشین تان را حرکت دهید.شما برای عبور و مرور مانع ایجاد می کنید.

 

4 harbinger /ˈhɑːbɪndʒə/

پيشرو، منادي، جلودار، قاصد

Syn: forerunner

 

Nowrooz is harbinger new year.

نوروز پیام آور سال جدید است.

 

5 malignant /məˈlɪɡnənt/

بدطينت، خطرناک، زيان آور، صدمه رسان، کينه جو،بدخواه، متمرد، سرکش، (پزشکي)بدخيم

Syn: harmful

 

The soldier used a malignant weapon.

سرباز سلاح خطرناکی/کشنده ای را بکار برد.


هفته هشتم روز چهارم

 

1 excruciating /ɪkˈskruːʃɪeɪtɪŋ/

مشقت بار

Syn: agonizing

 

Her silence was excruciating.

سکوتِ او آزار دهنده بود.

 

2 respite /ˈrespaɪt/

مهلت، فرجه، امان، استراحت، تمديد مدت، رخصت، فرجه دادن

Syn: interval

 

She played for 30 minutes without a respite.

او ۳۰ دقیقه بدون استراحت بازی کرد.

 

3 reverberate /rɪˈvɜːbəreɪt/

پيچيدن، معکوس، طنين انداختن، ولوله انداختن

Syn: reecho

 

His footsteps reverberated in the empty hall.

صدای قدم های او در سالن پیچید.

 

4 fretful /ˈfretfəl/

اخمو، ناراحت، جوشي

Syn: irritable

 

around income tax time fretful faces are ubiquitous.

حول و هوش زمان پرداخت مالیات،چهره های اخمو/کج خلق همه جا حاضر هستند.

 

5 succumb /səˈkʌm/

از پاي در آمدن، تسليم شدن، سرفرود آوردن

Syn: give way , yield

 

Besieged by debts, the corporation finally had to succumb to bankruptcy.

سرانجام شرکت که در محاصره ی بدهی ها بود باید تسلیم ورشکستی می شد.

 

آيا شما هم سوالی داريد؟

سوالات زبان انگليسی خود را در بخش نظرات اين مطلب مطرح کنيد و تا آخر هفته جواب آن را دريافت کنيد.

 

لطفا با کلیک روی زیر ما را در گوگل محبوب کنید.

به این محتوا چه امتیازی می دهید؟ 4 نظر

5 4
لغات 1100 – هفته 8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه:

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link