دسته بندی ها
بزن بریم

انواع مهم ضمایر نامعین در انگلیسی – بخش سوم

ضمایر نامعین انگلیسی –  در ادامه آموزش های قبل در این مقاله نیز Some and any یکی دیگر از انواع مهم ضمایر نامعین انگلیسی را به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید. 

 

Some and any

 تفاوت معانی جملات زیر را ملاحظه کنید :

Richard is older than some of the other boys.

ریچارد از بعضی از پسران دیگر هم کلاس خود بزرگتر است.

(او کوچکترین نیست اما بزرگترین هم نیست)

That firm does more business than some of its competitors.

آن شرکت از بعضی رقبای خود بیشتر داد و ستد می‌کند.

That firm does more business than any of its competitors.

 آن شرکت از هر یک رقبای خود بیشتر داد و ستد می‌کند.

یک تفاوت تقریبا کلی بین ضمایر نامعین انگلیسی any و some این است که :

some در جملات مثبت به کار برده میشود ولی any در جمله های سوالی و منفی.

I am looking for some matches. (affirmative)

 من دارم دنبال چندتا کبریت میگردم.

Do you have any matches? (interrogative)

 آیا هیچ کبریت دارید؟

I don’t have any matches. (negative)

من هیچ کبریت ندارم.

There is someone in the room.

 کسی در اتاق است .

Is there anyone in the room?

آیا کسی در اتاق هست؟

There is something I want to ask you.

 مطلبی هست که من مایلم از شما بپرسم.

Is there anything you want to ask me?

 آیا مطلبی هست که شما مایل باشید از من بپرسید؟

There isn’t anything I want to ask you.

 مطلبی نیست که من بخواهم از شما بپرسم.

 ممکن است مفهوم منفی به وسیله بعضی کلمات از قبیل never و without و seldom و غیره بیان شود و any بعد از آن ها ذکر گردد.

He never had any luck.

او هرگز اقبالی نداشت.

He worked hard but without any success.

او شدیدا کار کرد ولی بدون هیچ موفقیتی.

 گاهی در جمله شرطی مفهوم ضمنی پرسشی نهفته است در این حالت نیز به جای some از any استفاده می‌شود.

If there are any good apples in the shop , bring me two pounds.

 اگر در مغازه سیب های خوبی دارید دو پوند برای من بیاورید.

 به علاوه some مثل any می تواند در جمله های سوالی به کار برده شود. این کاربرد بستگی دارد به پاسخی که انتظار داریم، اگر جوابی که انتظار می‌رود yes باشد بیشتر مایل هستیم در سوال some به کار ببریم مانند :

Didn’t you put some matches in your pocket?

شما آیا چند عدد کبریت توی جیبتان نگذاشتید؟

 جمله فوق را می‌توان چنین تعبیر کرد :

I am almost sure, I saw you put some matches in your pocket.

من تقریبا مطمئن هستم، من دیدم شما چند کبریت توی جیبتان گذاشتید.

You put some matches in your pocket , didn’t you?

 شما چند کبریت توی جیبتان گذاشتید  این طور نیست؟

در این سوال :

Are you expecting someone this afternoon.

آیا شما امروز بعد از ظهر منتظر کسی هستید؟

 سوال‌کننده منتظر جواب yes است.

 اگر منتظر جواب no باشد سوال بایستی به صورت زیر مطرح شود :

Are you expecting anyone this afternoon?

Is someone coming this afternoon?

(I see that preparations are being made.)

آیا امروز بعد از ظهر کسی خواهد آمد؟( می بینم که تمهیداتی فراهم شده است)

 ?have you lost something 

(You seem to be searching.)

آیا چیزی گم کرده اید؟ )مثل این که دنبال چیزی میگردید.)

همان شرایط شامل حال ترکیبات some و any با کلمه where هم هست یعنی با somewhere و .anywhere

Have you seen him before somewhere? (You seem to recognize him.)

 آیا شما او را جایی دیده اید؟ (به نظر می‌رسد شما او را می‌شناسید)

 همچنین اگر سوال مربوط به تقاضا و یا امری باشد که به شکل سوالی بیان می شود در این صورت some به کار میرود.

Will you ask someone to carry this bag for me, please?

ممکن است از کسی بخواهید این کیسه مرا حمل کند؟

May I bring you some more tea?

 یک چای دیگر میل دارید؟

Won’t you try some of this cake?

 میل ندارید قدری از این کیک را امتحان کنید؟

Could you let me have some money, father?

 آیا ممکن است به من مبلغی پول بدهید، پدر؟

ضمایر نامعین انگلیسی

ضمایر نامعین انگلیسی some and any

 

آيا شما هم سوالی داريد؟

سوالات زبان انگليسی خود را در بخش نظرات اين مطلب مطرح کنيد و تا آخر هفته جواب آن را دريافت کنيد.

 

لطفا با کلیک روی زیر ما را در گوگل محبوب کنید.

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *