دسته بندی ها
بزن بریم

ضمایر اشاره معین در زبان انگلیسی – بخش دوم

ضمایر اشاره در انگلیسی ضمایری هستند که به اسامی که بعد از آن حاضر می‌شود اشاره می‌کنند و جانشین آنها می گردند. ضمایر اشاره در انگلیسی به دو قسمت تقسیم می‌شوند. دسته اول ضمایر اشاره معین در زبان انگلیسی هستند در اینجا بخش دوم مقاله ضمایر اشاره معین را به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

 وقتی که اسم مرجع مفرد باشد one و چنانچه اسم مرجع جمع باشد، ones به کار برده میشود:

1- The gained a prize last year; but he did not gain one (a=prize) this term. (singular)

او سال گذشته جایزه ای بدست آورد ولی این ترم موفق به کسب جایزه ای نشد.

 در اینجا one برای اشاره به prize که مفرد است به کار رفته است.

2- There were six lazy boys and four industrious ones (=boys) in our class (plural)

در کلاس ما شش پسر تنبل و چهار پسر ساعی وجود داشتند.

 در این جمله ones برای اشاره به boys به کار برده شده است.

 none

 کلمه none از no-one تشکیل شده است که به مرور زمان خلاصه شده و تبدیل به none شده است.

none در اوایل مانند کلمه مفرد به کار برده میشود ولی بعدها به صورت none که جمع است به کار برده شده است. حالت جمع کنونی نه تنها به تعداد دفعات حالت منفرد بلکه حتی بیشتر از آن هم به کار برده میشود.

Bring me some pence. I have none.

چند پنی (پول خورد انگلستان) برای من بیاور و هیچ (پول خورد) ندارم!

None have gone away yet.

هنوز کسی نرفته است.

  یادآوری :

none نمی تواند جانشین اسم معنی یا اسم ماده و سایر اسامی که جمع ندارند گردد.

You have a beautiful house but we have a more beautiful one.

شما خانه زیبایی دارید ولی ما خانه زیباتری داریم.

 such :

 such ممکن است مانند صفت و یا ضمیر به کار برده شود.

1- صفت

 Such وقتی صفت است که اسمی را توصیف کند در آن صورت به معنی (یک) چنین، این، قبیل، چه، عجب (در اسناد) این، آن، و مزبور به کار برده میشود.

I had never seen such a book.

من هرگز چنین کتابی ندیده بودم.

این کلمات همیشه قبل از such به کار برده می‌شوند :

no, some, any, every, another, many, all ولی a و an همیشه بعد از such قرار می‌گیرند:

I never say such things.

من هرگز چنین چیزهایی نمی‌گویم.

Don’t be in such a hurry.

 اینقدر عجله نکنید.

Such a one

 یک کسی،یک زیدی

Such and such thing

فلان و بهمان چیز

Such and such person

یک کسی، یک زیدی، فلانی

2- ضمیر (با as )

 Such وقتی مانند ضمیر به کار برده می شود که جانشین اسمی گردد.

 در این صورت به معنی آنهایی، آنها (را) اینها (را) این چیز (را) می باشد.

Such as are happy.

 آنهایی که خوشبخت هستند.

As such

 بدین لحاظ، به همین سمت یا عنوان

Such like.

اینگونه

You are students of English, and, as such (student of English), you should try to master this language.

شما محصلین زبان انگلیسی هستید و بدین لحاظ بایستی کوشش بکنید این زبان را خوب یاد بگیرید.

 در جمله بالا as such جانشین student of English شده و از تکرار آن جلوگیری کرده است.

 it :

 1- این ضمیر ممکن است به یک اسمی که قبلاً ذکر شده است اشاره کند :

The weather is bad; it (the weather) has changed suddenly.

هوا بد است، (هوا) ناگهان تغییر پیدا کرده است.

2- it ممکن است به یک جمله پیرو که قبلاً ذکر شده است اشاره کند  :

He is very weak at grammer and he realizes it.

او در گرامر خیلی ضعیف است و خودش هم آن را می‌دانند.

3- این ضمیر ممکن است به اسم مصدر، مصدر، عبارت و جمله تبعی که بعد از آن ذکر می شوند اشاره کند :

It is not good waiting.

انتظار خوب نیست.

It is stupid to be lazy.

تنبل بودن احمقانه است.

 

صفات دیگری که مانند ضمیر اشاره به کار برده می‌شود عبارتند از :

ضمایر اشاره

 

آيا شما هم سوالی داريد؟

سوالات زبان انگليسی خود را در بخش نظرات اين مطلب مطرح کنيد و تا آخر هفته جواب آن را دريافت کنيد.

 

لطفا با کلیک روی زیر ما را در گوگل محبوب کنید.

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *