دسته بندی ها
بزن بریم

اسم فاعل در انگلیسی؛ نکات طلایی گرامری

حالت اسم عبارت است از تغییر در شکل اسم یا ضمیر به نحوی که رابطه دستوری بین آن با سایر کلمات جمله برقرار گردد. در زبان انگلیسی اسم ۵ حالت عمده را به خود می‌گیرد ما در این آموزش حالت اسم فاعل در انگلیسی و در آموزش های بعدی دیگر حالات اسم را با مثال به طور کامل به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

حالت اسم فاعل cases :

حالت cases یا اسم فاعل عبارت است از تغییر در شکل اسم یا ضمیر(ضمیر در زبان انگلیسی) به نحوی که رابطه دستوری بین آن با سایر کلمات جمله برقرار گردد. در زبان انگلیسی اسم ۵ حالت عمده را به خود می‌گیرد که به قرار زیر می باشند :

1-The Nominative Case     حالت فاعل

2-The Accusative Case     حالت مفعول مستقیم

3-The Dative Case     حالت مفعول غیر مستقیم

4-The Genetive Case     حالت اضافه

5-The Vocative Case     حالت ندایی 

 

1. حالت فاعل در زبان انگلیسی The Nominative Case :

حالت فاعل در زبان انگلیسی

حالت فاعل در زبان انگلیسی

اگر اسم در آغاز جمله و پیش از فعل قرار گیرد و دلالت بر عامل انجام دهنده ی آن فعل بنمایند، گویند در حالت فاعل قرار دارد مانند نمونه زیر :

Rain falls.       باران می بارد

برای روشن شدن مطلب دو مثال دیگر ذکر می‌کنیم :

   Subject        Predicate

1- bansi        reads his book     بانسی کتابش را می خواند

2- the tiger    killed the man      ببر مرد را کشت

 

فاعل جمله اول bansi و فاعل جمله دوم tiger است.

برای پیدا کردن فاعل جمله کلمات سوالی ?what و ?who را قبل از فعل جمله قرار می‌دهیم، جواب این سوال فاعل را تعیین میکند :

Who reads his book?

Bansi reads his book.

What killed the man?

The tiger killed the man.

 اسم یا ضمیر چنانچه به صورت های نامبرده در زیر به کار برده شوند حالت فاعلی یا اسم فاعل در انگلیسی به خود می‌گیرند.

  • فاعل جمله باشد مانند :

Time flies.

 وقت پرواز میکند.

That blot has spoilt your work.

آن لک کار شما را خراب کرده است.

  • هنگامی که مانند متمم فاعلی (subjective complement) به کار رفته باشد.

She is my sister.

 او خواهرم است.

He became a doctor.

او پزشک شد.

  • هنگامی که به طور مطلق absolute به کار برده می شود یعنی به طور مستقل و نه مانند فاعل جمله :

We left the house after my brother finished his work.

 ما خانه را پس از آنکه برادرم کار خودش را تمام کرد ترک کردیم.

یادآوری :

وقتی می‌گوییم اسمی به طور مطلق به کار برده شده است که این اسم نه فاعل، نه متمم، و نه مفعول(نکات گرامری مفعول در زبان انگلیسی) یک فعل باشد و مفعول یا تابع هیچ حرف اضافه ای هم قرار نگرفته باشد، به عبارت دیگر این اسم با اجزاء جمله اصلی و جمله پیرو ارتباط دستوری برقرار نمی نماید.

  • نسبت به کلمه دیگری که در حالت فاعلی است بدل واقع شود.

Mr. Wiseman, my uncle, will return tomorrow.

 آقای وایزمن، عموی من، فردا مراجعت خواهد کرد.

That is my friend, Robert.

او دوست من رابرت است.

 

آيا شما هم سوالی در رابطه با اسم فاعل در انگلیسی داريد؟

سوالات خود در رابطه با آموزش زبان انگليسی را در بخش نظرات اين مطلب مطرح کنيد و تا آخر هفته جواب آن را دريافت کنيد.

برای اطلاع از آموزش های سایت زبان رمزی به لینک زیر مراجعه کنید. 

فروشگاه زبان رمزی 

لطفا با کلیک روی زیر ما را در گوگل محبوب کنید.

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *