دسته بندی ها
بزن بریم

صفات کمی در زبان انگلیسی – نکات مهم

انواع صفت در انگلیسی -همانطور که گفته شد انواع صفت در گرامر انگلیسی به 8 دسته تقسیم می شوند در این آموزش صفات کمی یکی دیگر از 8 دسته انواع صفت در انگلیسی را به شما آموزش میدهیم.

5- صفات کمی (Quantitative Adjectives) :

انواع صفت در انگلیسی

انواع صفت در انگلیسی

این صفات مقدار یا تعداد اسمی را که به دنبالشان به کار برده می‌شود بیان می‌دارند و مهمترین اقلام آن ها عبارت اند از :

No                                                      هیچ

All                                                       همه

Some                                                بعضی

Whole                                                تمام

little                                                     کم

much                                                بسیار

any                                                     هیچ

half                                                    نصف

مانند:

1- He ate much bread

او مقدار زیادی نان خورد

2- He ate little bread

او مقدار کمی نان خورد

3- A half loaf is better that no bread,

نصف قرص نان بهتر از هیچ است. (سیلی نقد به از حلوای نسیه)

4- He ate some bread

او مقداری نان خورد.

5- He did not eat any bread.

 او هیچ نان نخورد.

6- He ate enough bread.

 او به قدر کافی نان خورد.

7- He ate all the bread.

 او همه نان را خورد.

 

8-tell me the whole story.

 تمام حکایت را برای من بگو.

یادآوری 1- صفات کمی در گرامر انگلیسی فقط برای توصیف اسامی مفرد به کار می‌روند.

یادآوری 2- ?How much برخی اوقات در پرسش هایی به کار برده میشود که جواب آنها شامل تعدادی از اقلام باشد مانند :

10- How much bread would you like?

چقدر نان می خواهید؟

two white (loaves)

دو (گرده نان یا قرص نان) سفید

  اما به طور معمول اگر منظور کمیت چیزها باشد ?How much به کار می‌بریم در صورتی که چنانچه اشیای شمردنی و منفرد مورد سوال باشد از عبارت ?How many استفاده می‌کنیم.

یادآوری 3- no همیشه پیش از اسم به کار میرود بنابراین صفت است.

 none هیچ وقت به همراه اسمی واقع نمی‌شود به همین جهت ضمیر به حساب می‌آید.

یادآوری 4- صفت کمی همیشه پیش از اسم مفرد قرار می‌گیرد. این اسم معمولاً یا اسم معنی می باشد مانند much pain (درد شدید) یا اسم ماده مانند much bread (مقدار زیادی نان) که در هر صورت در زمره اسامی غیر قابل شمارش می باشند.

یادآوری 5-

کلمات no, none, both را می توان جزء صفات ادبی معین منظور نمود زیرا no و none شکل منفی one است و both به معنای “هر دو” می‌باشد

 all و half حرف تعریف نامعین هستند زیرا عدد دقیقی را بیان نمی‌کنند، half وقتی که نسبت را نشان می‌دهد معین ولی هنگامی که اعداد را نشان می‌دهد غیر معین است.

 a هر وقت دلالت بر عدد یک one داشته باشد صفت و معین است اما هنگامی است که a بر واحدی نامشخص و فردی نامعین دلالت میکند، به همین جهت آن را حرف تعریف نامعین می‌نامند.

 one همچنین مانند یک ضمیر غیر مشخصی به کار برده میشود.

One often forgets things.

 انسان اغلب چیزها را فراموش می کند.

 Much, many, none, both, other, few, some, all صفاتی هستند که مانند ضمیر نیز به کار برده می‌شوند.

 any را میتوان هم با اسم مفرد هم با اسم جمع به کار برد.

Any body can carry it

Did you see any boys there?

Any از A بیشتر تاکید دارد و گاهی به جای اسم می نشیند و مانند ضمیر به کار می رود مانند :

Any of them will do.

 both یک نوع جمع است به معنی “هردو” کلمه both به طرق مختلف به کار برده می شود :

(A) both girl did well.

(B) both the girl did well.

(C) both of the girl did well.

(D) both did well.

(E) both john and James won prizes.

در جمله both، a به طور روشن صفت است.

 در جمله b می توان گفت اسم جمع است و در نقش بدل girls آمده است.

  در جمله c باز هم میتوان گفت اسم جمع است.

 در جمله both ،d ضمیر است.

 در جمله both ،e حرف ربط است.

 Some به یک عدد غیر معین اشاره دارد مانند Some boys و یا یک مقدار و کمیت غیرمعین نظیر :

He spilled some milk.

او مقداری شیر ریخت.

  Some تقریباً مانند جمع حرف تعریف های a و the به کار برده می شود.

Singular – a man, the man

Plural – some men

 Some همچنین با اسامی مفرد به صورت حرف تعریف غیر معین به کار می رود، مانند :

Some boy has done it.

پسری این کار را کرده است.

 Some مانند ضمیر هم به کار برده می شود، نظیر :

Some say this, some say that.

کسی اینطور می گوید کسی آن طور.

 

آيا شما هم سوالی داريد؟

سوالات زبان انگليسی خود را در بخش نظرات اين مطلب مطرح کنيد و تا آخر هفته جواب آن را دريافت کنيد.

 

لطفا با کلیک روی زیر ما را در گوگل محبوب کنید.

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *